Consultanta fonduri europene 2014-2020

Pentru accesarea fondurilor structurale, va oferim servicii complete de proiectare si implementare:

– analiza eligibilitatii si recomandari/solutii;s_3.jpg
– recomandari tehnice;
– asistenta pentru obtinerea avizelor necesare;
– intocmirea studiului de fezabilitate, planului de afaceri, a proiectiilor financiare si analizei financiare;
– consultanta si asistenta la realizarea documentatiei pentru obtinerea unui credit de cofinantare;
– intocmirea cererii de finantare;
– consultanta economica pe perioada implementarii, management de proiect;
– asistenta pentru semnarea contractului cu institutia finantatoare;
– organizarea procedurilor de achizitii si intocmirea dosarelor de achizitii;
– monitorizarea achizitiilor si intocmirea cererilor de plata si a cererilor de rambursare.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lista codurilor CAEN care pot fi finantate din POR 2014-2020

Anexa 2 – Lista domeniilor de activitate eligibile

A – Domenii de activitate din Strategia Națională de Competitivitate

A – Domenii de activitate din Strategia Națională de Competitivitate

Mai mult

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Manual de Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014-2020

În scopul asigurării unei identități vizuale armonioase și pentru respectarea unitară a regulilor privind vizibilitatea, Manualul de Identitate Vizualăa pentru Instrumentele Structurale 2014-2020 în România (manualul) și regulile specifice stabilite de fiecare Autoritate de Management se aplică programelor operaționale și proiectelor finanțate din Instrumente Structurale. Atunci când este cazul, Autoritațile de Management pentru Programele Operaționale pot stabili reguli detaliate, fără a le încalca pe cele din acest manual.

Mai mult

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Finantare microintreprinderi din mediul urban (1-9 angajati)

Beneficiari eligibili: microintreprinderi, cu o vechime de functionare de minim un an, infiintate cel mai tarziu la 1.01.2015, care au inregistrat profit la 31.12.2015. Investitiile in regiunea Bucuresti Ilfov nu este inca sigur daca se vor finanta prin aceasta masura.

Mai mult

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Finantari pentru micro din mediul rural – 2016

Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.

Mai mult

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •